Menu
Opcje wyglądu
Plac Basztowy 3
48-340 Głuchołazy
Tel./fax: 77 40 92 631
E-mail: gtbs@op.pl
NIP 753-19-74-945
REGON 531503840
Aktualności
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY
Data dodania: 14/07/2021r.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY

OGŁOSZENIE

 

GŁUCHOŁASKIE KOMUNALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.

INFORMUJE, ŻE POSZUKUJE PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA

 

1. KASJER, KSIĘGOWY

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

-przyjmowanie wpłat gotówkowych od klientów

-rejestracja wpłat w programie do obsługi kasy oraz rejestracja wpłat należności czynszowych

-pobieranie gotówki z rachunku bankowego spółki oraz odprowadzanie gotówki na rachunek spółki

-dokonywanie wypłat gotówkowych

-obsługa kasy fiskalnej

-obsługa klientów Spółki w zakresie rozrachunków czynszowych


WYMAGANIA:

-wykształcenie: minimum średnie

-umiejętność obsługi komputera w stopniu dobrym

-doświadczenie w obsłudze stanowiska kasowego

Uwaga! Przed podpisaniem umowy o pracę z wybranym kandydatem wymagane będzie przedstawienia zaświadczenia o niekaralności

 

 

2. SPECJALISTA W DZIALE TECHNICZNYM


ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

-prowadzenie postępowań w zakresie zamówień robót, zakupu materiałów oraz usług

-prowadzenie książek obiektów budowlanych wraz z kontrolą terminowości przeglądów obiektów budowlanych

-prowadzenie dokumentacji technicznej robót

-organizacja uzyskiwania niezbędnych pozwoleń i uzgodnień na roboty wykonywane i organizowane przez GKTBS

-sporządzanie umów w zakresie wykonania robót, zakupu materiałów oraz usług


WYMAGANIA:

-wykształcenie: wyższe

-umiejętność obsługi komputera w stopniu dobrym

-znajomość ustaw "Prawo Budowlane"(Dz.U. 2020.1333 tj. z dnia 2020.08.03)

"Prawo zamówień publicznych", (Dz.U. 2021.1129 tj. ustawa z dnia 11 września 2019r.)

oraz innych aktów prawnych z nimi związanych

-mile widziana umiejętność kosztorysowania robót budowlanych

 

OFERUJEMY:

-zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony w okresie próbnym a następnie na czas nieokreślony

-pracę w małym, zgranym zespole

-możliwość szkolenia i rozwoju zawodowego

 

Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszone są o złożenie CV w sekretariacie spółki : Plac Basztowy 3, 48-340 z Głuchołazy lub elektronicznie na adres: gtbs@op.pl

 

 

 

Informacje dodatkowe:

Prosimy wraz z CV załączyć podpisaną klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji - (załącznik do pobrania na stronie www.bip.tbs.glucholazy.pl – RODO oraz na stronie GKTBS www.tbs-glucholazy.pl - informacje o spółce ochrona danych osobowych).

 

 

Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych
dla procesu rekrutacyjnego w Głuchołaskim Komunalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Spółka z o.o., Plac Basztowy 3, 48-340 Głuchołazy, tel.: 77 40 92 631.

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@tbs-glucholazy.pl

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie Kodeksu pracy.

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane 10 lat w przypadku kandydatów,
    z którymi zostanie zawarta umowa o pracę lub do 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji w przypadku kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia.

  2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.

  1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udziału w procesie rekrutacji i ubiegania się
    o zawarcie umowy o pracę na podstawie Kodeksu pracy.

 

Uchwała nr XXI/204/20 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 maja 2020
Data dodania: 18/06/2020r.
Uchwała nr XXI/204/20 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 maja 2020

Dziennik Urzędowy województwa opolskiego 

Opole, dnia 1 czerwca 2020r.

Uchwała nr XXI/204/20 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 maja 2020 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Głuchołazy do pobrania w załączniku.

 

zarządzenie nr 575-PR.125.2019 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20 grudnia 2019r
Data dodania: 29/01/2020r.
zarządzenie nr 575-PR.125.2019 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20 grudnia 2019r

Zarządzenie nr 575-PR.125.2019 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głuchołazy.

Plan połączenia GTBS Sp. z o.o. - Zakł. Usług.- Prod. Komunalnik Głuchołazy
Data dodania: 17/11/2016r.
Plan połączenia GTBS Sp. z o.o. - Zakł. Usług.- Prod. Komunalnik Głuchołazy

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK poprzez przejęcie ZAKŁADU USŁUGOWO - PRODUKCYJNEGO KOMUNALNIK Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach ul. gen. Andersa 4

przez

GŁUCHOŁASKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o z siedzibą w Głuchołazach Plac Basztowy 3.

usterki wynikające z opinii kominiarskich
Data dodania: 12/04/2013r.
usterki wynikające z opinii kominiarskich

UWAGA!

Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego informuje, że zgodnie z par. 79 punktu 1 "Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie Wrunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie".

Drzwi łazienkowe powinny w dolnej części skrzydła posiadać otwory nawiewne o łącznej powierzchni 220 cm kwardatowych.

Prosimy osoby wymieniające stolarkę drzwiową we własnym zakresie o zwrócenie uwagi na powyższe.


NOWE DOMY W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ DO SPRZEDAŻY PRZY UL. KARŁOWICZA W GŁUCHOŁAZACH
Data dodania: 09/06/2016r.
NOWE DOMY W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ DO SPRZEDAŻY PRZY UL. KARŁOWICZA W GŁUCHOŁAZACH

NOWE DOMY W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ DO SPRZEDAŻY PRZY UL. KARŁOWICZA W GŁUCHOŁAZACH

OSIEDLE SŁONECZNE OPAWY to kameralny zespół 2 budynków składający się z czterech niezależnych segmentów wraz z garażami realizowany przy zbiegu ulic Karłowicza i Wieniawskiego w Głuchołazach wykonany w systemie energooszczędnym.

 

Oferowane przez nas nowe segmenty (domy) na sprzedaż mają powierzchnię od 138 m2 do 144 m2 (w tym garaż o powierzchni 16m2).  

Szczegółowe informacje w zakładce

"Mieszkania w GTBS"

"Inwestycje w trakcie realizacji"

lub przejdź "więcej"

NR KRS 174418 Sąd Rejonowy w Opolu VIII Krajowego Rejestru Sądowego | Wydział Gospodarczy Kap. Zakładowy 1 326 000 zł