Menu
Opcje wyglądu
Plac Basztowy 3
48-340 Głuchołazy
Tel./fax: 77 40 92 631
E-mail: gtbs@op.pl
NIP 753-19-74-945
REGON 531503840
Podstawy prawne

Podstawy prawne funkcjonowania Głuchołaskiego Komunanego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

  • Ustawa z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz.1070, z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 31, poz. 266, z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r., Nr 09, poz. 43, z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.),
  • Uchwała Rady Miejskiej w Głuchołazach Nr XXXIV/281/09 z dnia 27 maja 2009r. W sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Głuchołazy (opublikowane Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2009 r. Nr 54 poz. 909)
  • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz. 903 z późn. zm.)
  • zapisy umowy Nr 1/IRG/Z/2007 z dnia 2 stycznia 2007r. w sprawie zarządzania gminnym zasobem nieruchomości Gminy Głuchołazy
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. Z 1964 Nr 16, poz 93 z późn. zm.)
  • Statut GKTBS Sp.z o.o.
  • Uchwała Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 maja 2009r. W sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Głuchołazy

 

NR KRS 174418 Sąd Rejonowy w Opolu VIII Krajowego Rejestru Sądowego | Wydział Gospodarczy Kap. Zakładowy 2 109 500 zł